Ưu đãi 5% cho hóa đơn từ 1.000.000 đồng và 10% cho hóa đơn từ 2.000.000 đồng.

Điều kiện sử dụng coupon trị giá 50.000VND

Địa điểm áp dụng: Đơn hàng online tại website www.vascara.com.

Điều kiện áp dụng:

 

NEW ARRIVAL

Xem thêm các sản phẩm NEW ARRIVAL

backtop