Ưu đãi 5% cho hóa đơn từ 1.000.000 đồng và 10% cho hóa đơn từ 2.000.000 đồng.

Các chương trình khuyến mãi

Để biết thêm về các chương trình khuyến mãi đàng áp dụng tại hệ thống của Vascara, Quý khách hàng xin vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây

backtop