Đệ Nhứt Thanh Lịch Cô Ba Sài GònĐệ Nhứt Thanh Lịch Cô Ba Sài Gòn
Quà tặng túi, giày cô ba sài gòn
Quà tặng túi, giày cô ba sài gòn
dieu-kien-tham-gia-de-nhut-thanh-lich-co-ba-sai-gondieu-kien-tham-gia-de-nhut-thanh-lich-co-ba-sai-gon
  • Khách hàng có hóa đơn giao dịch tại hệ thống cửa hàng Vascara hoặc qua website www.vascara.com từ ngày 20.11-26.11.2017.
  • Mỗi hóa đơn chỉ được tham gia chương trình 01 lần duy nhất.
  • Khách hàng vui lòng giữ hóa đơn để cung cấp khi nhận giải thưởng.
cach-thuc-tham-gia-de-nhut-thanh-lich-co-ba-sai-goncach-thuc-tham-gia-de-nhut-thanh-lich-co-ba-sai-gon
  • Khách hàng truy cập www.vascara.com/de-nhut-thanh-lich và điền thông tin theo yêu cầu (Số hóa đơn, Họ Tên, SĐT, CMND...).
  • Khách hàng may mắn nhận giải Đặc biệt sẽ được lựa chọn qua hình thức Quay số May Mắn.
  • Thời gian tiến hành Quay số may mắn: 11h-11h30 ngày 27/11/2017.
cach-thuc-nhan-thuong-de-nhut-thanh-lich-co-ba-sai-goncach-thuc-nhan-thuong-de-nhut-thanh-lich-co-ba-sai-gon
  • Vascara sẽ liên hệ khách hàng trúng giải theo thông tin khách hàng đã cung cấp.
  • Khách hàng nhận giải thưởng vui lòng cung cấp CMND và hóa đơn hợp lệ để nhận giải thưởng.
  • Trong mọi trường hợp, quyết định của Vascara là quyết định cuối cùng.
danh-sach-nhan-thuong-de-nhut-thanh-lich-co-ba-sai-goncach-thuc-nhan-thuong-de-nhut-thanh-lich-co-ba-sai-gon

ĐỆ NHẤT THANH LỊCH

NGUYỄN THỊ HOÀI LINH - SỐ ĐIỆN THOẠI: 0931727xxx - MÃ QUAY THƯỞNG: VAS04456

TOP 05

1. Nguyễn Thanh Thảo - Số điện thoại: 0949060xxx - Mã quay thưởng: VAS04491

2. To Kim Hien - Số điện thoại: 0902710xxx - Mã quay thưởng: VAS04453

3. Nguyễn Thị Hoài Linh - Số điện thoại: 0931727xxx - Mã quay thưởng: VAS04456

4. Dương Thị Thu Hương - Số điện thoại: 0908223xxx - Mã quay thưởng: VAS04423

5. Phan Thị Thanh Hương - Số điện thoại: 01245680xxx - Mã quay thưởng: VAS04779

TOP 10

1. Nguyễn Thị Hồng Vân - Số điện thoại: 0973836xxx - Mã quay thưởng: VAS04346

2. Dương Thị Thu Hương - Số điện thoại: 0908223xxx - Mã quay thưởng: VAS04423

3. Nguyễn Cao Kỳ - Số điện thoại: 0969479xxx - Mã quay thưởng: VAS04446

4. To Kim Hien - Số điện thoại: 0902710xxx - Mã quay thưởng: VAS04453

5. Nguyễn Thị Hoài Linh - Số điện thoại: 0931727xxx - Mã quay thưởng: VAS04456

6. Nguyễn Thanh Thảo - Số điện thoại: 0949060xxx - Mã quay thưởng: VAS04491

7. Nguyễn Hàn Hạ Vỹ - Số điện thoại: 0963236xxx - Mã quay thưởng: VAS04633

8. Phan Thị Thanh Hương - Số điện thoại: 01245680xxx - Mã quay thưởng: VAS04779

9. Phạm Vũ Diệu Linh - Số điện thoại: 0963724xxx - Mã quay thưởng: VAS04798

10. Phan Nguyễn Phương Linh - Số điện thoại: 0906339xxx - Mã quay thưởng: VAS04829

backtop