Điều Kiện Sử Dụng Coupon 20.10

Thời hạn sử dụng: Đến hết ngày 30.11.2019

Địa điểm sử dụng: www.vascara.com và các cửa hàng thuộc hệ thống Vascara trên toàn quốc, trừ các cửa hàng tại TTTM Aeon, Robins.

Điều kiện sử dụng: 

  • • Mỗi mã coupon chỉ áp dụng cho 01 sản phẩm.
  • • Mã được áp dụng với thẻ VIP hoặc thẻ đối tác.
  • • Mã không được áp dụng chung với phiếu quà tặng khác (trừ Phiếu Quà Tặng Bán, Phiếu Quà Tặng Esteem/GOT và Gift Cards).
  • • Mã coupon và giá trị thừa của mã không có giá trị quy ra tiền mặt.
  • • Mã không được áp dụng với hàng sale, thắt lưng và phụ kiện (riêng mắt kính vẫn được áp dụng).
  • • Mã không được áp dụng chung với chương trình khuyến mãi khác trừ chương trình 20/10 từ 16/10/2019-20/10/2019.
  • • Trong mọi trường hợp, quyết định của Vascara là cuối cùng.