Chọn kho giao hàng: -------
Đổi

Điều kiện sử dụng Coupon miễn phí vận chuyển 1 năm

- Thời hạn sử dụng: từ 05/05/2020 đến hết 05/05/2021.

- Địa điểm áp dụng: trang mua sắm trực tuyến www.vascara.com.

- Điều kiện sử dụng:

  • • Mỗi mã trị giá tối đa 30.000đ, chỉ áp dụng cho 01 hóa đơn.
  • • Mỗi mã được áp dụng tối đa 10 lần. Được áp dụng với thẻ VIP hoặc thẻ đối tác.
  • • Được áp dụng với Gift card và tất cả các loại Phiếu quà tặng khác.
  • • Được áp dụng chung với chương trình khuyến mãi khác.
  • • Được áp dụng với hàng sale, thắt lưng và phụ kiện.
  • • Không áp dụng khi mua Gift Cards.
  • • Mã không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
  • • Trong mọi trường hợp, quyết định của Vascara là quyết định cuối cùng.