Chọn kho giao hàng: -------
Đổi

Điều Kiện Sử Dụng Coupon Wonder Week

- Thời hạn sử dụng: từ 06/04 - 06/06/2020.

- Địa điểm sử dụng: tất cả cửa hàng Vascara toàn quốc và online www.vascara.com.

- Điều kiện sử dụng: 

  • • Mỗi mã chỉ áp dụng cho 01 sản phẩm.
  • • Không áp dụng với thẻ VIP hoặc thẻ đối tác.
  • • Không áp dụng với Phiếu quà tặng khác (trừ Phiếu quà tặng bán, Phiếu quà tặng GOTIT & Gift Cards khi thanh toán).
  • • Không áp dụng khi mua Gift Cards.
  • • Không áp dụng chung với chương trình khuyến mãi khác.
  • • Không áp dụng với hàng sale, thắt lưng và phụ kiện (riêng sản phẩm mắt kính vẫn được áp dụng).
  • • Mã không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
  • • Trong mọi trường hợp, quyết định của Vascara là quyết định cuối cùng.