Chọn kho giao hàng: -------
Đổi

Điều Kiện Sử Dụng Coupon

Thời gian sử dụng: đến hết ngày 29.10.2019

Địa điểm áp dụng: Coupon chỉ có giá trị sử dụng cho đơn hàng online tại vascara.com

Điều kiện sử dụng: 

- Coupon không áp dụng chung với thẻ VIP hoặc thẻ đối tác. 

- Coupon không được áp dụng chung với các loại phiếu quà tặng khác (trừ phiếu quà tặng bán, giftcard).

- Coupon không áp dụng với hàng sale, thắt lưng, phụ kiện (trừ mắt kính).

- Coupon không được áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác. 

- Trong mọi trường hợp, quyết định của Vascara là quyết định cuối cùng.