Hotline: 1800 6909 (Miễn cước cuộc gọi)

Quy định về phiếu quà tặng sinh nhật

 

Khách hàng Quà tặng sinh nhật Quy định sử dụng PQT
Khách hàng thành viên SMS giảm 10% tổng bill trong tháng sinh nhật.

 - Tin nhắn được gửi đến số điện thoại  khách  hàng đã đăng ký thành  viên.

 - SMS có hạn sử dụng 1 tháng kể từ khi  nhắn  tin.

 - Áp dụng trên tổng hóa đơn và áp dụng  duy  nhất một lần trong tháng.

 - Không áp dụng chung với thẻ VIP

Khách hàng VIP Bạc Phiếu quà tặng 20%

 - Phiếu được áp dụng trên tổng hóa đơn. 

 - Phiếu không được áp dụng chung với ưu đãi  với thẻ VIP hoặc thẻ đối  tác. 

 - Phiếu không được áp dụng với phiếu giảm  giá khác. 

 - Phiếu không được áp dụng với thắt lưng, mắt  kính và phụ kiện.  

 - Phiếu không được áp dụng cho các chương  trình khuyến mãi khác. 

 - Có giá trị 03 tháng kể từ ngày in trên phiếu. 

 - Phiếu phải còn nguyên vẹn, có mã vạch in trên phiếu.

 - Phiếu áp dụng tại tất cả cửa hàng Vascara  trên toàn quốc (trừ TTTM  Aeon Mall, RomeA)  và mua online tại www.vascara.com

 - Vascara có quyền thay đổi Điều Kiện Áp  Dụng,  vào bất cứ lúc nào  mà không cần thông  báo  trước.

Khách hàng VIP Vàng 01 Phiếu quà tặng 100.000 VND

  - Mỗi phiếu chỉ được áp dụng cho 01 sản  phẩm 

 - Phiếu được áp dụng chung với ưu đãi  thẻ VIP hoặc thẻ đối tác. 

 - Phiếu không được áp dụng với thắt lưng, mắt  kính và phụ kiện.  

 - Phiếu không được áp dụng cho các chương  trình khuyến mãi khác.

 - Phiếu không có giá trị quy đổi thành tiền mặt

 - Có giá trị 03 tháng kể từ ngày in trên phiếu. 

 - Phiếu phải còn nguyên vẹn, có mã vạch in  trên phiếu. 

 - Phiếu áp dụng tại tất cả cửa hàng Vascara  trên toàn quốc (trừ TTTM  Aeon Mall, RomeA)  và mua online tại www.vascara.com

 - Vascara có quyền thay đổi Điều Kiện Áp  Dụng, vào bất cứ lúc nào mà  không cần thông  báo trước. 

02 Phiếu quà tặng 100.000 VND
02 Phiếu quà tặng 100.000 VND
01 Phiếu quà tặng 300.000 VND

  - Mỗi phiếu chỉ được áp dụng cho 01 sản  phẩm 

 - Phiếu không được áp dụng chung với ưu đãi  thẻ VIP hoặc thẻ đối  tác. 

 - Phiếu không được áp dụng với phiếu giảm  giá khác. 

 - Phiếu không được áp dụng với thắt lưng, mắt  kính và phụ kiện.  

 - Phiếu không được áp dụng cho các chương  trình khuyến mãi khác.

 - Phiếu không có giá trị quy đổi thành tiền mặt

 - Có giá trị 03 tháng kể từ ngày in trên phiếu. 

 - Phiếu phải còn nguyên vẹn, có mã vạch in  trên phiếu. 

 - Phiếu áp dụng tại tất cả cửa hàng Vascara  trên toàn quốc (trừ TTTM  Aeon Mall, RomeA)  và mua online tại www.vascara.com

 - Vascara có quyền thay đổi Điều Kiện Áp  Dụng, vào bất cứ lúc nào mà  không cần thông  báo trước. 

02 Phiếu quà tặng 200.000 VND
- 01 Phiếu quà tặng 300.000 VND
- 01 Phiếu quà tặng 200.000 VND