Chọn kho giao hàng: -------
Đổi

Quy định về phiếu quà tặng sinh nhật

 

 

Phiếu Quà Tặng Quy định sử dụng PQT
Mã Quà Tặng 10%

 - Mã có giá trị 1 tháng kể từ khi nhắn tin.

 - Mã không được áp dụng với thẻ VIP, thẻ đối tác.

 - Không được áp dụng cùng với Phiếu giảm giá khác.

 - Không được cộng dồn với PQT cùng loại.

 - Không áp dụng cho các chương trình khuyến mãi khác.

 - Mã được áp dụng trên tổng hóa đơn.

 - Không áp dụng với thắt lưng và phụ kiện, mắt kính.

 - Mã áp dụng tại tất cả cửa hàng Vascara trên toàn quốc (trừ TTTM Aeon Mall) và mua online tại www.vascara.com

Mã quà tặng 20%

 - Mã có giá trị 3 tháng kể từ khi nhắn tin.

 - Mã không được áp dụng với thẻ VIP, thẻ đối tác.

 - Không được áp dụng cùng với Phiếu giảm giá khác.

 - Không được cộng dồn với PQT cùng loại.

 - Không áp dụng cho các chương trình khuyến mãi khác.

 - Mã được áp dụng trên tổng hóa đơn.

 - Không áp dụng với thắt lưng và phụ kiện, mắt kính.

 - Mã áp dụng tại tất cả cửa hàng Vascara trên toàn quốc (trừ TTTM Aeon Mall) và mua online tại www.vascara.com

Mã quà tặng 100.000 VND

  - Mã có giá trị 3 tháng kể từ khi nhắn tin.

 - Mã được áp dụng với thẻ VIP, thẻ đối tác.

 - Mỗi mã được áp dụng cho 01 sản phẩm.

 - Không được áp dụng cùng với Phiếu giảm giá khác, chương trình khuyến mãi khác.

 - Không được cộng dồn với mã Phiếu Quà Tặng cùng loại.

 - Không được áp dụng với thắt lưng và phụ kiện, mắt kính.

 - Mã không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

 - Mã áp dụng tại tất cả cửa hàng Vascara trên toàn quốc (trừ TTTM Aeon Mall) và mua online tại www.vascara.com

Mã quà tặng 200.000 VND và 300.000 VND

  - Mã có giá trị 3 tháng kể từ khi nhắn tin.

 - Mã không được áp dụng với thẻ VIP, thẻ đối tác.

 - Mỗi mã được áp dụng cho 01 sản phẩm.

 - Không được áp dụng cùng với Phiếu giảm giá khác, chương trình khuyến mãi khác.

 - Không được cộng dồn với mã Phiếu Quà Tặng cùng loại.

 - Không được áp dụng với thắt lưng và phụ kiện, mắt kính.

 - Mã không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

 - Mã áp dụng tại tất cả cửa hàng Vascara trên toàn quốc (trừ TTTM Aeon Mall) và mua online tại www.vascara.com

**** Vascara có quyền thay đổi Điều Kiện Áp Dụng, vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.