Quy định về phiếu quà tặng sinh nhật

Khách hàng Quà tặng sinh nhật Quy định sử dụng PQT
Khách hàng thành viên SMS giảm 10% tổng bill trong tháng sinh nhật.

 - Tin nhắn được gửi đến số điện thoại  khách  hàng đã đăng ký thành  viên.

 - SMS có hạn sử dụng 1 tháng kể từ khi  nhắn  tin.

 - Áp dụng trên tổng hóa đơn và áp dụng  duy  nhất một lần trong tháng.

 - Không áp dụng chung với thẻ VIP

Khách hàng VIP Bạc Phiếu quà tặng 20%

 - Phiếu được áp dụng trên tổng hóa đơn. 

 - Phiếu không được áp dụng chung với ưu đãi  với thẻ VIP hoặc thẻ đối  tác. 

 - Phiếu không được áp dụng với phiếu giảm  giá khác. 

 - Phiếu không được áp dụng với thắt lưng, mắt  kính và phụ kiện.  

 - Phiếu không được áp dụng cho các chương  trình khuyến mãi khác. 

 - Có giá trị 03 tháng kể từ ngày in trên phiếu. 

 - Phiếu phải còn nguyên vẹn, có mã vạch in trên phiếu.

 - Phiếu áp dụng tại tất cả cửa hàng Vascara  trên toàn quốc (trừ TTTM  Aeon Mall, RomeA)  và mua online tại www.vascara.com

 - Vascara có quyền thay đổi Điều Kiện Áp  Dụng,  vào bất cứ lúc nào  mà không cần thông  báo  trước.

Khách hàng VIP Vàng 01 PQT 100K

  - Mỗi phiếu chỉ được áp dụng cho 01 sản  phẩm 

 - Phiếu được áp dụng chung với ưu đãi  thẻ VIP hoặc thẻ đối tác. 

 - Phiếu không được áp dụng với thắt lưng, mắt  kính và phụ kiện.  

 - Phiếu không được áp dụng cho các chương  trình khuyến mãi khác.

 - Phiếu không có giá trị quy đổi thành tiền mặt

 - Có giá trị 03 tháng kể từ ngày in trên phiếu. 

 - Phiếu phải còn nguyên vẹn, có mã vạch in  trên phiếu. 

 - Phiếu áp dụng tại tất cả cửa hàng Vascara  trên toàn quốc (trừ TTTM  Aeon Mall, RomeA)  và mua online tại www.vascara.com

 - Vascara có quyền thay đổi Điều Kiện Áp  Dụng, vào bất cứ lúc nào mà  không cần thông  báo trước. 

02 PQT 100K 
02 PQT 100K
01 PQT 300K

  - Mỗi phiếu chỉ được áp dụng cho 01 sản  phẩm 

 - Phiếu không được áp dụng chung với ưu đãi  thẻ VIP hoặc thẻ đối  tác. 

 - Phiếu không được áp dụng với phiếu giảm  giá khác. 

 - Phiếu không được áp dụng với thắt lưng, mắt  kính và phụ kiện.  

 - Phiếu không được áp dụng cho các chương  trình khuyến mãi khác.

 - Phiếu không có giá trị quy đổi thành tiền mặt

 - Có giá trị 03 tháng kể từ ngày in trên phiếu. 

 - Phiếu phải còn nguyên vẹn, có mã vạch in  trên phiếu. 

 - Phiếu áp dụng tại tất cả cửa hàng Vascara  trên toàn quốc (trừ TTTM  Aeon Mall, RomeA)  và mua online tại www.vascara.com

 - Vascara có quyền thay đổi Điều Kiện Áp  Dụng, vào bất cứ lúc nào mà  không cần thông  báo trước. 

02 PQT 200K
01 PQT 300K & 01 PQT 200K

 

backtop