Chọn kho giao hàng: -------
Đổi
Guốc đế trụ GNN 0116