Chọn kho giao hàng: -------
Đổi
ĐÃ HẾT THỜI GIAN FLASHSALE NGÀY HÔM NAY

GIÀY DÉP

262.500 525.000

Giày Búp Bê Mũi Nhọn Đính Nơ

 • -50%
262.500 525.000

Giày Búp Bê Mũi Nhọn Đính Nơ

 • -50%
262.500 525.000

Giày Búp Bê Mũi Nhọn Đính Nơ

 • -50%
237.500 475.000

Dép Slide Họa Tiết Vân Rắn

 • -50%
237.500 475.000

Dép Slide Họa Tiết Vân Rắn

 • -50%
237.500 475.000

Dép Slide Họa Tiết Vân Rắn

 • -50%
262.500 525.000

Giày Búp Bê Phối Vải Satin

 • -50%
262.500 525.000

Giày Búp Bê Phối Vải Satin

 • -50%
262.500 525.000

Giày Búp Bê Phối Vải Satin

 • -50%
272.500 545.000

Giày Sandal Phối Đinh Tán

 • -50%
272.500 545.000

Giày Sandal Phối Đinh Tán

 • -50%
272.500 545.000

Giày Cao Gót Phối Belt

 • -50%
272.500 545.000

Giày Cao Gót Phối Belt

 • -50%
272.500 545.000

Giày Cao Gót Phối Belt

 • -50%
247.500 495.000

Guốc Mule Gót Nhọn Phối Quai Ngang

 • -50%
247.500 495.000

Guốc Mule Gót Nhọn Phối Quai Ngang

 • -50%
247.500 495.000

Guốc Mule Gót Nhọn Phối Quai Ngang

 • -50%
337.500 675.000

Giày Sneaker Phối Vải Mesh

 • -50%
337.500 675.000

Giày Sneaker Phối Vải Mesh

 • -50%
262.500 525.000

Giày Scarpin Gót Nhọn

 • -50%
262.500 525.000

Giày Scarpin Gót Nhọn

 • -50%
262.500 525.000

Giày Búp Bê Phối Khóa Cài

 • -50%
262.500 525.000

Giày Búp Bê Phối Khóa Cài

 • -50%
262.500 525.000

Giày Búp Bê Phối Khóa Cài

 • -50%
262.500 525.000

Giày Slingback Đính Nơ

 • -50%
262.500 525.000

Giày Slingback Đính Nơ

 • -50%
262.500 525.000

Giày Slingback Đính Nơ

 • -50%
147.500 295.000

Dép Kẹp In Họa Tiết

 • -50%
322.500 645.000

Giày Cao Gót Trụ

 • -50%
322.500 645.000

Giày Cao Gót Trụ

 • -50%
272.500 545.000

Giày Sandal Họa Tiết Nhiệt Đới

 • -50%
272.500 545.000

Giày Sandal Họa Tiết Nhiệt Đới

 • -50%
272.500 545.000

Giày Sandal Họa Tiết Nhiệt Đới

 • -50%
262.500 525.000

Giày Cao Gót Bít Mũi Nhọn

 • -50%
262.500 525.000

Giày Cao Gót Bít Mũi Nhọn

 • -50%
262.500 525.000

Giày Cao Gót Bít Mũi Nhọn

 • -50%
262.500 525.000

Giày Búp Bê Đính Nơ

 • -50%
262.500 525.000

Giày Búp Bê Đính Nơ

 • -50%
262.500 525.000

Giày Búp Bê Đính Nơ

 • -50%
337.500 675.000

Giày Sneaker Phối Lưới

 • -50%
337.500 675.000

Giày Sneaker Phối Lưới

 • -50%
262.500 525.000

Guốc Đế Vuông Quai Đan Chéo

 • -50%
262.500 525.000

Guốc Đế Vuông Quai Đan Chéo

 • -50%
272.500 545.000

Giày Ankle Strap Bít Gót

 • -50%
272.500 545.000

Giày Ankle Strap Bít Gót

 • -50%
272.500 545.000

Giày Ankle Strap Bít Gót

 • -50%
262.500 525.000

Giày Sandal Phối Gót Metallic

 • -50%
262.500 525.000

Giày Sandal Phối Gót Metallic

 • -50%
262.500 525.000

Giày Sandal Phối Gót Metallic

 • -50%
272.500 545.000

Giày Cao Gót Bít Mũi Nhọn

 • -50%
272.500 545.000

Giày Cao Gót Bít Mũi Nhọn

 • -50%
262.500 525.000

Giày Slingback Gót Nhọn

 • -50%
262.500 525.000

Giày Slingback Gót Nhọn

 • -50%
272.500 545.000

Giày Bít Gót Vuông Phối Khóa Cài

 • -50%
272.500 545.000

Giày Bít Gót Vuông Phối Khóa Cài

 • -50%
272.500 545.000

Giày Bít Gót Vuông Phối Khóa Cài

 • -50%
262.500 525.000

Guốc Đế Xuồng Quai Đan Chéo

 • -50%
262.500 525.000

Guốc Đế Xuồng Quai Đan Chéo

 • -50%
272.500 545.000

Giày Lười Phối Khóa Cài

 • -50%
272.500 545.000

Giày Lười Phối Khóa Cài

 • -50%
247.500 495.000

Dép Đế Bệt Quai Trong Suốt

 • -50%
247.500 495.000

Dép Đế Bệt Quai Trong Suốt

 • -50%
247.500 495.000

Dép Đế Bệt Quai Trong Suốt

 • -50%
237.500 475.000

Giày Sandal Phối Khóa Cài

 • -50%
237.500 475.000

Giày Sandal Phối Khóa Cài

 • -50%
237.500 475.000

Giày Sandal Phối Khóa Cài

 • -50%
247.500 495.000

Giày Ankle Strap Bít Gót

 • -50%
247.500 495.000

Giày Ankle Strap Bít Gót

 • -50%
247.500 495.000

Giày Ankle Strap Bít Gót

 • -50%
247.500 495.000

Giày Sandal Quai Đan Chéo

 • -50%
247.500 495.000

Giày Sandal Quai Đan Chéo

 • -50%
247.500 495.000

Giày Sandal Quai Đan Chéo

 • -50%
247.500 495.000

Giày Ankle Strap

 • -50%
247.500 495.000

Giày Ankle Strap

 • -50%
247.500 495.000

Giày Ankle Strap

 • -50%
262.500 525.000

Giày Sandal Đế Xuồng

 • -50%
262.500 525.000

Giày Sandal Đế Xuồng

 • -50%
287.500 575.000

Giày Sandal Gót Trụ Trong Suốt

 • -50%
287.500 575.000

Giày Sandal Gót Trụ Trong Suốt

 • -50%
247.500 495.000

Giày Búp Bê Phối Vải Burlap

 • -50%
247.500 495.000

Giày Búp Bê Phối Vải Burlap

 • -50%
247.500 495.000

Giày Búp Bê Phối Vải Burlap

 • -50%
262.500 525.000

Giày Búp Bê Đính Nơ

 • -50%
262.500 525.000

Giày Búp Bê Đính Nơ

 • -50%
262.500 525.000

Giày Búp Bê Đính Nơ

 • -50%
262.500 525.000

Giày Slingback Phối Gót Metallic

 • -50%
262.500 525.000

Giày Slingback Phối Gót Metallic

 • -50%
262.500 525.000

Giày Slingback Phối Gót Metallic

 • -50%
499.500 999.000

Giày Bít Mũi Nhọn Gót Vuông

 • -50%
499.500 999.000

Giày Bít Mũi Nhọn Gót Vuông

 • -50%
499.500 999.000

Giày Bít Mũi Nhọn Gót Vuông

 • -50%
272.500 545.000

Giày Bít Mũi Nhọn Đính Nơ

 • -50%
272.500 545.000

Giày Bít Mũi Nhọn Đính Nơ

 • -50%
272.500 545.000

Giày Bít Mũi Nhọn Đính Nơ

 • -50%
237.500 475.000

Hài Họa Tiết Nhiệt Đới

 • -50%
237.500 475.000

Hài Họa Tiết Nhiệt Đới

 • -50%
287.500 575.000

Giày Gót Trụ Metalic

 • -50%
287.500 575.000

Giày Gót Trụ Metalic

 • -50%
287.500 575.000

Giày Gót Trụ Metalic

 • -50%
272.500 545.000

Giày Sandal Họa Tiết Nhiệt Đới

 • -50%
272.500 545.000

Giày Sandal Họa Tiết Nhiệt Đới

 • -50%
272.500 545.000

Guốc Gót Trong Suốt

 • -50%
272.500 545.000

Guốc Gót Trong Suốt

 • -50%
322.500 645.000

Giày Sneaker Hở Gót

 • -50%
322.500 645.000

Giày Sneaker Hở Gót

 • -50%
499.500 999.000

Giày Sandal Quai Ngang Phối Khóa

 • -50%
499.500 999.000

Giày Sandal Quai Ngang Phối Khóa

 • -50%
499.500 999.000

Giày Sandal Quai Ngang Phối Khóa

 • -50%
272.500 545.000

Giày Gót Vuông Phối Metallic

 • -50%
272.500 545.000

Giày Gót Vuông Phối Metallic

 • -50%
272.500 545.000

Giày Gót Vuông Phối Metallic

 • -50%
272.500 545.000

Giày Cao Gót Đính Nơ

 • -50%
272.500 545.000

Giày Cao Gót Đính Nơ

 • -50%
272.500 545.000

Giày Cao Gót Đính Nơ

 • -50%
237.500 475.000

Dép Quai Ngang Phối Khóa DXP 0135

 • -50%
237.500 475.000

Dép Quai Ngang Phối Khóa DXP 0135

 • -50%
237.500 475.000

Dép Quai Ngang Phối Khóa DXP 0135

 • -50%
222.500 445.000

Giày Sandal Quai Ngang SDK 0291

 • -50%
222.500 445.000

Giày Sandal Quai Ngang SDK 0291

 • -50%
222.500 445.000

Giày Sandal Quai Ngang SDK 0291

 • -50%
262.500 525.000

Giày Slingback Gót Trụ BMN 0334

 • -50%
262.500 525.000

Giày Slingback Gót Trụ BMN 0334

 • -50%
262.500 525.000

Giày Slingback Gót Trụ BMN 0334

 • -50%
262.500 525.000

Giày Bít Đính Nơ BMN 0333

 • -50%
262.500 525.000

Giày Bít Đính Nơ BMN 0333

 • -50%
262.500 525.000

Giày Bít Đính Nơ BMN 0333

 • -50%
272.500 545.000

Giày Bít Mũi Vuông

 • -50%
272.500 545.000

Giày Bít Mũi Vuông

 • -50%
262.500 525.000

Giày Sandal Gót Vuông Quai Cổ Chân

 • -50%
262.500 525.000

Giày Sandal Gót Vuông Quai Cổ Chân

 • -50%
262.500 525.000

Giày Sandal Gót Vuông Quai Cổ Chân

 • -50%
247.500 495.000

Giày Sandal Quai Ngang

 • -50%
247.500 495.000

Giày Sandal Quai Ngang

 • -50%
247.500 495.000

Giày Sandal Quai Ngang

 • -50%
247.500 495.000

Guốc Gót Nhọn

 • -50%
247.500 495.000

Guốc Gót Nhọn

 • -50%
247.500 495.000

Guốc Gót Nhọn

 • -50%
212.500 425.000

Dép Đế Bệt Đính Nơ

 • -50%
212.500 425.000

Dép Đế Bệt Đính Nơ

 • -50%
212.500 425.000

Dép Đế Bệt Đính Nơ

 • -50%
262.500 525.000

Giày Sandal Đế Xuồng Ánh Kim

 • -50%
262.500 525.000

Giày Sandal Đế Xuồng Ánh Kim

 • -50%
297.500 595.000

Giày Cao Gót Mũi Nhọn Sequin

 • -50%
297.500 595.000

Giày Cao Gót Mũi Nhọn Sequin

 • -50%
262.500 525.000

Giày Búp Bê Phối Khóa Cài

 • -50%
262.500 525.000

Giày Búp Bê Phối Khóa Cài

 • -50%
262.500 525.000

Giày Búp Bê Phối Khóa Cài

 • -50%
287.500 575.000

Hài Thêu Tranh Đông hồ

 • -50%
272.500 545.000

Giày Bít Mũi Tròn Phối Khóa Cài

 • -50%
272.500 545.000

Giày Bít Mũi Tròn Phối Khóa Cài

 • -50%
272.500 545.000

Giày Bít Mũi Tròn Phối Khóa Cài

 • -50%
347.500 695.000

Giày Sneaker In Họa Tiết

 • -50%
347.500 695.000

Giày Sneaker In Họa Tiết

 • -50%
222.500 445.000

Giày Sandal Quai Đan Chéo

 • -50%
222.500 445.000

Giày Sandal Quai Đan Chéo

 • -50%
262.500 525.000

Giày Sandal Quai Chữ V Ánh Kim

 • -50%
262.500 525.000

Giày Sandal Quai Chữ V Ánh Kim

 • -50%
262.500 525.000

Giày Sandal Quai Chữ V Ánh Kim

 • -50%
262.500 525.000

Giày Bít Mũi Nhọn Quai Tròn

 • -50%
262.500 525.000

Giày Bít Mũi Nhọn Quai Tròn

 • -50%
272.500 545.000

Giày Gót Vuông Quai Rộng Bản

 • -50%
272.500 545.000

Giày Gót Vuông Quai Rộng Bản

 • -50%
272.500 545.000

Giày Gót Vuông Quai Rộng Bản

 • -50%
272.500 545.000

Giày Cao Gót Bít Mũi Nhọn

 • -50%
272.500 545.000

Giày Cao Gót Bít Mũi Nhọn

 • -50%
247.500 495.000

Giày Cao Quai Tròn

 • -50%
247.500 495.000

Giày Cao Quai Tròn

 • -50%
247.500 495.000

Giày Cao Quai Tròn

 • -50%
272.500 545.000

Giày Sandal Gót Vuông Quai Cổ Chân

 • -50%
272.500 545.000

Giày Sandal Gót Vuông Quai Cổ Chân

 • -50%

NHẬN NGAY ƯU ĐÃI 15% KHI THANH TOÁN QUA THẺ NGÂN HÀNG

Từ ngày 14.06 – 23.06.2019, với tất cả giao dịch mua sắm thanh toán bằng thẻ ngân hàng bất kỳ tại hệ thống cửa hàng Vascara toàn quốc và website www.vascara.com, nhận ngay ưu đãi 15%.

Thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt bằng cách thanh toán qua thẻ ngân hàng tại Vascara vừa nhanh chóng, tiện lợi vừa giúp bạn tiết kiệm 15% tổng chi phí mua sắm. Vậy thì còn chần chừ gì nàng không nhanh chân đến cửa hàng Vascara gần nhất để trải nghiệm mua sắm và nhận ngay ưu đãi.

Điều kiện áp dụng:

 • • Khách hàng mới vui lòng cung cấp thông tin để nhận ưu đãi.
 • • Áp dụng với tất cả giao dịch mua sắm khi thanh toán bằng thẻ ngân hàng bất kỳ qua hệ thống máy POS tại cửa hàng Vascara hoặc website www.vascara.com.
 • • Không áp dụng với thẻ VIP hoặc thẻ đối tác.
 • • Không áp dụng với tất cả Phiếu quà tặng (trừ Giftcards, Phiếu quà tặng bán và Phiếu quà tặng Esteem/GOTIT khi thanh toán.)
 • • Không áp dụng với hàng sale, thắt lưng và phụ kiện (riêng sản phẩm mắt kính vẫn được áp dụng).
 • • Không áp dụng khi mua Giftcards.
 • • Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác (trừ chương trình Premium month).
 • • Tích lũy điểm bình thường sau khi giảm trừ các ưu đãi.
 • • Trong mọi trường hợp, quyết định của Vascara là cuối cùng.