Hotline: 1800 6909 (Miễn cước cuộc gọi)

Tuyển dụng

Đang hiển thị 15 / tổng 22 bài viết

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ QC SENIOR

15h 19' ngày 23 / 05 / 2018

CÔNG TY TNHH CPTM VASCARA   VASCARA TUYỂN DỤNG   QC SENIOR   Địa điểm làm việc: Lầu 4, toàn nhà ACM, số 96 Cao Thắng, Phường...

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG

15h 12' ngày 23 / 05 / 2018

CÔNG TY TNHH CPTM VASCARA   VASCARA TUYỂN DỤNG   QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG   Địa điểm làm việc: Lầu 4, toàn nhà ACM, số 96 Cao...

VASCARA TUYỂN DỤNG FOOTWEAR DEVELOPER

15h 03' ngày 23 / 05 / 2018

CÔNG TY TNHH CPTM VASCARA   VASCARA TUYỂN DỤNG   FOOTWEAR DEVELOPER   Địa điểm làm việc: Lầu 4, toàn nhà ACM, số 96 Cao...

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG LONG AN

14h 46' ngày 23 / 05 / 2018

CÔNG TY TNHH CPTM VASCARA   VASCARA TUYỂN DỤNG   NHÂN VIÊN BÁN HÀNG   Địa điểm làm việc: Cửa hàng VASCARA Long An  -  Tầng L1,...

VASCARA TUYỂN DỤNG KHU VỰC TPHCM

11h 30' ngày 23 / 05 / 2018

CÔNG TY TNHH CPTM VASCARA   VASCARA TUYỂN DỤNG   CỬA HÀNG TRƯỞNG, NHÂN VIÊN BÁN HÀNG, NHÂN VIÊN THU NGÂN, NHÂN VIÊN BÁN HÀNG KIÊM THU NGÂN,...

VASCARA TUYỂN DỤNG

11h 31' ngày 30 / 03 / 2018

CÔNG TY TNHH TMDV VASCARA VASCARA TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ: CỬA HÀNG TRƯỞNG, NHÂN VIÊN BÁN HÀNG, NHÂN VIÊN THU NGÂN, NHÂN VIÊN KHO, NHÂN VIÊN BẢO...

VASCARA TRÀ VINH TUYỂN DỤNG

16h 30' ngày 02 / 03 / 2018

CÔNG TY TNHH TMDV VASCARA VASCARA TRÀ VINH TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ: CỬA HÀNG TRƯỞNG, NHÂN VIÊN BÁN HÀNG, NHÂN VIÊN THU NGÂN, NHÂN VIÊN KHO, NHÂN...

VASCARA VINCOM PLAZA BIÊN HÒA TUYỂN DỤNG

15h 44' ngày 26 / 02 / 2018

CÔNG TY TNHH TMDV VASCARA VASCARA VINCOM PLAZA BIÊN HÒA TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ: CỬA HÀNG TRƯỞNG, NHÂN VIÊN BÁN HÀNG, NHÂN VIÊN THU NGÂN, NHÂN...

VASCARA BÌNH TÂN TUYỂN DỤNG

11h 52' ngày 29 / 12 / 2017

CÔNG TY TNHH TMDV VASCARA VASCARA BÌNH TÂN TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ: CỬA HÀNG TRƯỞNG, NHÂN VIÊN BÁN HÀNG, NHÂN VIÊN THU NGÂN, NHÂN VIÊN KHO, NHÂN...

VASCARA CỦ CHI TUYỂN DỤNG

16h 25' ngày 27 / 12 / 2017

CÔNG TY TNHH TMDV VASCARA VASCARA CỦ CHI TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ: CỬA HÀNG TRƯỞNG, NHÂN VIÊN BÁN HÀNG, NHÂN VIÊN THU NGÂN, NHÂN VIÊN KHO, NHÂN...

VASCARA CAO LÃNH ĐỒNG THÁP TUYỂN DỤNG

16h 22' ngày 27 / 12 / 2017

CÔNG TY TNHH TMDV VASCARA VASCARA CAO LÃNH ĐỒNG THÁP TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ: CỬA HÀNG TRƯỞNG, NHÂN VIÊN BÁN HÀNG, NHÂN VIÊN THU NGÂN, NHÂN VIÊN...

VASCARA BÀ RỊA - VŨNG TÀU TUYỂN DỤNG

14h 01' ngày 05 / 12 / 2017

CÔNG TY TNHH TMDV VASCARA VASCARA BÀ RỊA - VŨNG TÀU TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ: CỬA HÀNG TRƯỞNG, NHÂN VIÊN BÁN HÀNG, NHÂN VIÊN THU NGÂN Thời...

VASCARA SƯ VẠN HẠNH MALL TUYỂN DỤNG

11h 57' ngày 10 / 11 / 2017

CÔNG TY TNHH TMDV VASCARA TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ: CỬA HÀNG TRƯỞNG, NHÂN VIÊN BÁN HÀNG, NHÂN VIÊN THU NGÂN -  Địa điểm làm việc :  Vạn...

VASCARA VINCOM NHA TRANG TUYỂN DỤNG

11h 52' ngày 10 / 11 / 2017

CÔNG TY TNHH TMDV VASCARA TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ: CỬA HÀNG TRƯỞNG, NHÂN VIÊN BÁN HÀNG, NHÂN VIÊN THU NGÂN Thời gian nhận hồ sơ:...

VASCARA VINCOM CẦN THƠ TUYỂN DỤNG

15h 25' ngày 25 / 10 / 2017

CÔNG TY TNHH TMDV VASCARA TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ: CỬA HÀNG TRƯỞNG, NHÂN VIÊN BÁN HÀNG, NHÂN VIÊN THU NGÂN Thời gian nhận hồ sơ:...