Hotline tuyển dụng: 0938479972
Danh mục việc làm:
 • Vị trí tuyển dụng
 • Loại hình
 • Tỉnh / Thành phố
 • Lương
 • Ngày hết hạn
 • STYLIST INTERN
 • Toàn thời gian
 • TP. Hồ Chí Minh
 • Thương lượng
 • 01/01/2024
 • FASHION STYLIST
 • Toàn thời gian
 • TP. Hồ Chí Minh
 • Thương lượng
 • 01/01/2024
Xem việc nhanh
 • KHỐI KINH DOANH
 • KHỐI MARKETING
 • KHỐI KHO VẬN
 • KHỐI SẢN PHẨM
 • KHỐI NHÂN SỰ-VẬN HÀNH
 • KHỐI KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
 • KHỐI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
 • VIỆC LÀM BÁN THỜI GIAN