Chọn kho giao hàng: -------
Đổi

Đặt trước sản phẩm với dịch vụ Pre-Order

Để không bỏ lỡ những sản phẩm mới sắp xuất hiện tại hệ thống cửa hàng & website, từ tháng 12/2021, Vascara chính thức giới thiệu hình thức Pre-Order, áp dụng cho các đơn hàng online, nhằm giúp khách hàng chủ động đặt trước các sản phẩm yêu thích và được hỗ trợ ưu tiên trong quá trình mua sắm Pre-Order.

1. Sản phẩm áp dụng:
Các sản phẩm có tem nhãn Pre-Order khi mua sắm online tại www.vascara.com

2. Thời gian nhận hàng:
- Đơn hàng có sản phẩm Pre-Order sẽ được ghi nhận lại và ưu tiên giao sớm ngay khi sản phẩm tung bán chính thức, dự kiến bắt đầu giao trong vòng 07 ngày tính từ thời điểm bắt đầu Pre-Order.
- Vascara khuyến khích khách hàng đặt riêng các sản phẩm sẵn có và sản phẩm Pre-Order để thuận tiện và nhanh chóng hơn trong việc nhận trước những sản phẩm đã tung bán chính thức.