Chọn kho giao hàng: -------
Đổi

Điều kiện sử dụng coupon trả hàng

  • • Mã được áp dụng tại hệ thống cửa hàng Vascara và www.vascara.com.
  • • Mỗi mã coupon chỉ áp dụng cho 01 hóa đơn.
  • • Mã không được áp dụng với thẻ VIP hoặc thẻ đối tác. 
  • • Mã không được áp dụng chung với phiếu quà tặng khác (trừ Phiếu Quà Tặng Bán, Phiếu Quà Tặng GOTIT và Gift Cards).
  • • Mã coupon và giá trị thừa của mã không có giá trị quy ra tiền mặt. 
  • • Mã không được áp dụng với hàng sale, thắt lưng và phụ kiện (riêng mắt kính vẫn được áp dụng). 
  • • Mã không được áp dụng chung với chương trình khuyến mãi khác và áp dụng cho lần mua tiếp theo của hóa đơn phát sinh lần đầu ngay lúc đổi trả.
  • Mã coupon có thời hạn sử dụng 03 tháng kể từ ngày phát hành.
  • • Trong mọi trường hợp, quyết định của Vascara là cuối cùng.