Chọn kho giao hàng: -------
Đổi
SPECIAL DEAL FOR AUTUMN ITEM

TẶNG NGAY 1 STELLA BUNNY CHO HÓA ĐƠN CHỈ TỪ 799.000Đ

500.000đ 614.000đ

Giày spool heel satin nhấn mũi xếp ly

 • Online Deal
470.000đ 584.000đ

Loaf shoulder bag

 • Online Deal
500.000đ 614.000đ

Giày bít mũi nhọn spool heel

 • Online Deal
460.000đ 565.000đ

Giày búp bê satin nhấn nơ trang trí

 • Online Deal
670.000đ 928.000đ

Balo nắp gập vân da kỳ đà khóa gold

 • Online Deal
470.000đ 584.000đ

Sandal đế xuồng dây quai ống tròn

 • Online Deal
750.000đ 928.000đ

Túi tote chân quai kim loại

 • Online Deal
750.000đ 928.000đ

Balo mini nhấn khóa kéo

 • Online Deal
420.000đ 653.000đ

Giày bít mũi nhọn phối khóa gold

 • Online Deal
750.000đ 928.000đ

Túi tote chân quai kim loại

 • Online Deal
710.000đ 879.000đ

Túi đeo chéo may chần phối xích

 • Online Deal
470.000đ 584.000đ

Giày bít mũi nhấn khóa trang trí

 • Online Deal
420.000đ 653.000đ

Giày bít mũi nhọn phối khóa gold

 • Online Deal
490.000đ 889.000đ

Túi hobo quai đeo phối xích

 • Online Deal
500.000đ 614.000đ

Giày spool heel satin nhấn mũi xếp ly

 • Online Deal
470.000đ 584.000đ

Giày bít mũi nhấn khóa trang trí

 • Online Deal
670.000đ 928.000đ

Balo mini hiệu ứng ánh bạc

 • Online Deal
470.000đ 584.000đ

Guốc mule satin gót hiệu ứng aluminum

 • Online Deal
490.000đ 604.000đ

Guốc mule phối khóa trang trí

 • Online Deal
710.000đ 879.000đ

Túi đeo chéo may chần phối xích

 • Online Deal
460.000đ 565.000đ

Giày búp bê satin nhấn nơ trang trí

 • Online Deal
470.000đ 584.000đ

Sandal đế xuồng dây quai ống tròn

 • Online Deal
460.000đ 633.000đ

Ví cầm tay zip-around quai cầm đinh tán

 • Online Deal
510.000đ 633.000đ

Giày sandal xuồng dây quai mảnh

 • Online Deal
460.000đ 565.000đ

Giày slingback satin nhấn quai nơ

 • Online Deal
500.000đ 614.000đ

Giày slingback mũi nhọn nhấn trang trí

 • Online Deal
750.000đ 928.000đ

Balo classic nhấn họa tiết vân gỗ

 • Online Deal
790.000đ 977.000đ

Túi tote xách tay họa tiết thêu sakura

 • Online Deal
510.000đ 633.000đ

Giày sandal xuồng dây quai mảnh

 • Online Deal
710.000đ 879.000đ

Túi đeo chéo may chần phối xích

 • Online Deal
490.000đ 604.000đ

Guốc mule phối khóa trang trí

 • Online Deal
430.000đ 535.000đ

Ví mini chần bông caro

 • Online Deal
470.000đ 584.000đ

Giày bít mũi nhấn khóa trang trí

 • Online Deal
470.000đ 584.000đ

Giày sandal spool heel quai mảnh

 • Online Deal
430.000đ 535.000đ

Ví mini cầm tay nhấn khóa phối lông

 • Online Deal
500.000đ 614.000đ

Giày bít mũi nhọn spool heel

 • Online Deal
510.000đ 633.000đ

Ví cầm tay chần bông caro

 • Online Deal
700.000đ 869.000đ

Sandal ankle strap nhấn dây xích trang trí

 • Online Deal
670.000đ 928.000đ

Balo mini hiệu ứng ánh bạc

 • Online Deal
380.000đ 594.000đ

Giày sandal quai mảnh đan chéo mũi vuông

 • Online Deal
430.000đ 535.000đ

Ví mini chần bông caro

 • Online Deal
370.000đ 574.000đ

Giày slingback mũi vuông gót viền metallic

 • Online Deal
460.000đ 565.000đ

Giày slingback satin nhấn quai nơ

 • Online Deal
590.000đ 928.000đ

Túi hobo quai cài phối khóa hình học

 • Online Deal
470.000đ 584.000đ

Giày sandal spool heel quai mảnh

 • Online Deal
650.000đ 1.203.000đ

Túi hobo khóa hình học quai phối belt

 • Online Deal
500.000đ 614.000đ

Giày slingback mũi nhọn nhấn trang trí

 • Online Deal
470.000đ 584.000đ

Loaf shoulder bag

 • Online Deal
690.000đ 1.095.000đ

Túi xách polished bowler style

 • Online Deal
590.000đ 928.000đ

Túi xách tay bán nguyệt vân cá sấu

 • Online Deal
510.000đ 633.000đ

Giày sandal xuồng dây quai mảnh

 • Online Deal
500.000đ 614.000đ

Giày sandal quai mảnh

 • Online Deal
480.000đ 663.000đ

Giày mũi vuông gót trụ phối khóa gold

 • Online Deal
430.000đ 535.000đ

Ví mini chần bông caro

 • Online Deal
750.000đ 928.000đ

Balo classic nhấn họa tiết vân gỗ

 • Online Deal
460.000đ 633.000đ

Ví cầm tay zip-around quai cầm đinh tán

 • Online Deal
500.000đ 614.000đ

Giày slingback mũi nhọn nhấn trang trí

 • Online Deal
790.000đ 977.000đ

Balo du lịch phối vải dù

 • Online Deal
640.000đ 879.000đ

Giày sneaker cổ điển

 • Online Deal
380.000đ 594.000đ

Giày sandal quai mảnh đan chéo mũi vuông

 • Online Deal
500.000đ 614.000đ

Giày bít mũi nhọn spool heel

 • Online Deal
540.000đ 663.000đ

Giày sandal platform dây quai mảnh

 • Online Deal
500.000đ 614.000đ

Giày spool heel satin nhấn mũi xếp ly

 • Online Deal
690.000đ 1.095.000đ

Túi xách polished bowler style

 • Online Deal
750.000đ 928.000đ

Balo cói nhấn túi hộp khóa gài

 • Online Deal
700.000đ 869.000đ

Sandal ankle strap nhấn dây xích trang trí

 • Online Deal
710.000đ 879.000đ

Balo mini vân cá sấu

 • Online Deal
540.000đ 663.000đ

Giày bít gót trụ dáng mũi cách điệu

 • Online Deal
790.000đ 977.000đ

Túi tote xách tay họa tiết thêu sakura

 • Online Deal
470.000đ 584.000đ

Giày slingback mũi nhọn gót trụ

 • Online Deal
540.000đ 663.000đ

Giày bít spool heel nhấn mũi phối layer

 • Online Deal
750.000đ 928.000đ

Balo classic nhấn họa tiết vân gỗ

 • Online Deal
570.000đ 889.000đ

Túi đeo chéo nắp gập đính kim loại

 • Online Deal
510.000đ 633.000đ

Guốc mules platform

 • Online Deal
510.000đ 633.000đ

Guốc mules platform

 • Online Deal
570.000đ 889.000đ

Túi xách tay phối da vân cá sấu

 • Online Deal
600.000đ 947.000đ

Túi tote phối màu quai đôi

 • Online Deal
500.000đ 614.000đ

Giày sandal quai mảnh

 • Online Deal
470.000đ 584.000đ

Giày slingback mũi nhọn gót trụ

 • Online Deal
660.000đ 908.000đ

Túi đeo chéo nắp gập vân kì đà

 • Online Deal
470.000đ 584.000đ

Guốc mule satin gót hiệu ứng aluminum

 • Online Deal
540.000đ 663.000đ

Giày bít gót trụ dáng mũi cách điệu

 • Online Deal
510.000đ 633.000đ

Ví cầm tay chần bông caro

 • Online Deal
660.000đ 908.000đ

Túi đeo chéo nắp gập vân kì đà

 • Online Deal
460.000đ 633.000đ

Ví cầm tay zip-around quai cầm đinh tán

 • Online Deal
790.000đ 977.000đ

Balo du lịch phối vải dù

 • Online Deal
570.000đ 889.000đ

Túi xách tay phối da vân cá sấu

 • Online Deal
510.000đ 633.000đ

Giày slingback gót trụ nhấn trang trí

 • Online Deal
540.000đ 663.000đ

Giày sandal platform dây quai mảnh

 • Online Deal
670.000đ 928.000đ

Balo nắp gập vân da kỳ đà khóa gold

 • Online Deal
510.000đ 633.000đ

Ví cầm tay chần bông caro

 • Online Deal
750.000đ 928.000đ

Balo cói nhấn túi hộp khóa gài

 • Online Deal
540.000đ 663.000đ

Giày sandal platform dây quai mảnh

 • Online Deal
590.000đ 928.000đ

Túi hobo quai cài phối khóa hình học

 • Online Deal
540.000đ 663.000đ

Giày bít spool heel nhấn mũi phối layer

 • Online Deal
540.000đ 663.000đ

Giày bít spool heel hiệu ứng kim loại

 • Online Deal
710.000đ 879.000đ

Balo mini vân cá sấu

 • Online Deal
790.000đ 977.000đ

Balo du lịch phối vải dù

 • Online Deal
750.000đ 928.000đ

Balo mini vân da cá sấu

 • Online Deal
470.000đ 584.000đ

Flex shoulder bag

 • Online Deal
640.000đ 879.000đ

Giày sneaker cổ điển

 • Online Deal
750.000đ 928.000đ

Balo mini vân da cá sấu

 • Online Deal
750.000đ 928.000đ

Balo mini nhấn khóa kéo

 • Online Deal
590.000đ 928.000đ

Túi xách tay bán nguyệt vân cá sấu

 • Online Deal
590.000đ 731.000đ

Giày sandal kẹp ngón nhấn dây xích

 • Online Deal
650.000đ 1.203.000đ

Túi hobo khóa hình học quai phối belt

 • Online Deal
570.000đ 889.000đ

Túi xách tay phối da vân cá sấu

 • Online Deal
480.000đ 663.000đ

Giày mũi vuông gót trụ phối khóa gold

 • Online Deal
750.000đ 928.000đ

Túi xách tay khóa gài kim loại

 • Online Deal
600.000đ 947.000đ

Balo nắp gập phối charm kim loại

 • Online Deal
590.000đ 731.000đ

Giày sandal kẹp ngón nhấn dây xích

 • Online Deal
750.000đ 928.000đ

Balo mini vân da cá sấu

 • Online Deal
690.000đ 1.095.000đ

Túi xách polished bowler style

 • Online Deal
470.000đ 584.000đ

Giày slingback mũi nhọn gót trụ

 • Online Deal
510.000đ 633.000đ

Giày slingback gót trụ nhấn trang trí

 • Online Deal
490.000đ 889.000đ

Túi hobo quai đeo phối xích

 • Online Deal
500.000đ 614.000đ

Giày sandal quai mảnh

 • Online Deal
670.000đ 928.000đ

Balo mini hiệu ứng ánh bạc

 • Online Deal
540.000đ 663.000đ

Giày bít spool heel hiệu ứng kim loại

 • Online Deal
370.000đ 574.000đ

Giày slingback mũi vuông gót viền metallic

 • Online Deal
750.000đ 928.000đ

Balo mini nhấn khóa kéo

 • Online Deal
430.000đ 535.000đ

Ví mini cầm tay nhấn khóa phối lông

 • Online Deal
660.000đ 908.000đ

Balo mini nhấn túi phụ

 • Online Deal
710.000đ 879.000đ

Balo mini vân cá sấu

 • Online Deal
380.000đ 594.000đ

Giày sandal quai mảnh đan chéo mũi vuông

 • Online Deal
470.000đ 584.000đ

Flex shoulder bag

 • Online Deal
570.000đ 889.000đ

Túi đeo chéo nắp gập đính kim loại

 • Online Deal

HAPPY MOON FESTIVAL

 

Người bạn siêu đáng yêu đang chờ bạn đón về nhà đó! Luna Bunny và Stella Bunny không chỉ là những chú thỏ bông bình thường, mà còn là một người bạn đồng hành. Trung thu càng thêm ấm áp với quà tặng mềm mại và dễ thương đến từ Vascara. Đây vừa là món quà dành tặng bản thân vừa dành cho những người mà bạn yêu thương trong Tết đoàn viên này.

 

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MUA SẮM TẠI CỬA HÀNG

Hình thức: Tặng ngay 1 Luna Bunny cho hóa đơn 1.000.000đ

 

Địa điểm áp dụng: Hệ thống cửa hàng Vascara

 

Thời gian: 16.09 - 24.09.2023

 

Điều kiện áp dụng: TẠI ĐÂY

 • Khách hàng mới vui lòng điền đầy đủ thông tin để được nhận ưu đãi từ chương trình. 
 • Mỗi hoá đơn áp dụng cho 1 quà tặng
 • Được áp dụng với thẻ VIP cho hàng nguyên giá (theo quy định của thẻ VIP).
 • Không áp dụng với Phiếu quà tặng khác (trừ Phiếu quà tặng bán, Phiếu quà tặng GOTIT/MOMO/URBOX & Gift Cards) khi thanh toán.
 • • ​Được áp dụng cho các sản phẩm sale, sản phẩm đồng giá
 • • Không áp dụng với nhóm phụ kiện (trừ mắt kính nguyên giá).
 • Không áp dụng khi mua Gift Cards.
 • Không áp dụng cộng dồn hóa đơn.
 • Được áp dụng sau khi giảm trừ các ưu đãi từ thẻ VIP.
 • Quà tặng không được đổi trả, không bảo hành và không có giá trị quy ra tiền mặt.
 • Số lượng quà tặng có hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến. 
 • Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác (trừ chương trình VNPay/MoMo/ShopeePay nếu có)
 • Trong mọi trường hợp, quyết định của Vascara là cuối cùng 

 

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MUA SẮM ONLINE

Thời gian: 16.09 - 24.09.2023
Địa điểm: website vascara.com
Hình thức:

 • Miễn phí vận chuyển tiêu chuẩn cho đơn hàng từ 799.000đ (tối đa 20.000đ)
 • Ưu đãi đặc biệt một số sản phẩm mùa thu
 • Tặng 1 Stella Bunny cho đơn hàng từ 799.000đ
 • Tặng 5 Luna Bunny cho 5 đơn hàng may mắn đặt hàng trong chương trình

 

Điều kiện chương trình: TẠI ĐÂY

 • Khách hàng mới vui lòng điền đầy đủ thông tin để được nhận ưu đãi từ chương trình. 
 • Được áp dụng với thẻ VIP cho hàng nguyên giá.
 • Chương trình tặng thỏ được áp dụng với hàng sale, hàng đồng giá
 • Được áp dụng với các loại Phiếu quà tặng khi mua hàng.
 • Không áp dụng khi mua Gift cards, phụ kiện (trừ mắt kính vẫn được áp dụng).
 • Không áp dụng cộng dồn hóa đơn.
 • Chương trình tặng thỏ được áp dụng sau khi giảm trừ các ưu đãi từ thẻ VIP/Phiếu quà tặng. Đối với trường hợp sử dụng Phiếu quà tặng bán, Phiếu quà tặng MoMo/GOT IT/URBOX và Gift Cards khi thanh toán vẫn được tính vào giá trị hóa đơn.
 • Được áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác.
 • Ưu đãi không có giá trị quy ra tiền mặt. 
 • Quà tặng không được đổi trả, không bảo hành và không có giá trị quy ra tiền mặt. Số lượng quà tặng có hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến
 • Trong mọi trường hợp, quyết định của Vascara là cuối cùng

 

Điều kiện miễn phí vận chuyển: TẠI ĐÂY

 • Khách hàng mới vui lòng điền đầy đủ thông tin để được nhận ưu đãi từ chương trình. 
 • Được áp dụng với thẻ VIP cho hàng nguyên giá.
 • Không áp dụng với hình thức giao hàng trong ngày Grab và Ahamove
 • Được áp dụng với các loại Phiếu quà tặng (theo quy định của Phiếu quà tặng) và Gift cards khi thanh toán.
 • Không áp dụng khi mua Gift cards, phụ kiện (trừ mắt kính vẫn được áp dụng).
 • Không áp dụng cộng dồn hóa đơn.
 • Được áp dụng sau khi giảm trừ các ưu đãi từ thẻ VIP/Phiếu quà tặng. Đối với trường hợp sử dụng Phiếu quà tặng bán, Phiếu quà tặng MoMo/GOT IT/URBOX và Gift Cards khi thanh toán vẫn được tính vào giá trị hóa đơn.
 • Được áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác.
 • Ưu đãi không có giá trị quy ra tiền mặt. 
 • Trong mọi trường hợp, quyết định của Vascara là cuối cùng.