• Ưu đãi 20 - 40% một số sản phẩm.
 • Thời gian: Từ 01/06 - 10/06/2016
 • Địa điểm áp dụng tại: Tất cả các cửa hàng trong hệ thống TTTM Parkson.
 • Điều kiện chương trình:
  - Khách hàng mới vui lòng điền đầy đủ thông tin để nhận ưu đãi từ chương trình.
  - Không áp dụng với thẻ VIP và thẻ đối tác. 
  - Không áp dụng với tất cả Phiếu quà tặng. 
  - Không áp dụng chung với chương trình khuyến mãi khác.
  - Không áp dụng chính sách đổi trả, bảo hành với sản phẩm sale từ 20% trở lên.
  - Tích lũy điểm theo giá trị hóa đơn sau khi giảm trừ các ưu đãi. 
  - Trong mọi trường hợp, quyết định của Vascara là cuối cùng.