Hanh Duong Miss Sunshine Vascara's Fan

Hai cô công chúa của mẹ, vừa nghe được đi biển là hí ha hí hửng lôi khăn ra tạo kiểu vẫy vùng các thứ. Bị la nhưng vẫn vui vẻ cười nói, không biết giống ai nữa đây, thương quá trời luôn.