Mình thường xem những chuyến đi là cách để cân bằng tâm trạng cũng như tìm lại vẻ đẹp tự tin bằng sự mạnh mẽ và tươi mới. Chuyến đi chơi cuối tuần cùng hội bạn thân đã giúp mình thoải mái hơn khi không phải một mình vượt qua nỗi buồn này nữa. Rồi mọi việc sẽ qua, vì sau cơn mưa trời lại sáng mà.