Đây là biểu cảm đang yêu của bé cưng khi được nghỉ hè và đang xin mẹ dẫn về ngoại chơi với biển. Có vẻ háo hức lắm rồi, chờ bằng được mẹ hứa ngày giờ cụ thể luôn, đã thế còn mang hẳn khăn tắm biển ra để thách thức mẹ đây mà! Đến là chịu thua với cô nhóc luôn rồi.