VASCARA TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ : TRƯỞNG NHÓM KẾ TOÁN THANH TOÁN

Thu nhập: 15 - 18 triệu

Khu vực: Hồ Chí Minh

Số lượng: 01 người

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • - Kiểm soát dòng tiền thu/chi, lên kế hoạch thanh toán
 • - Kiểm tra hồ sơ thanh toán tiền mặt, ngân hàng, thanh toán tạm ứng,… đảm bảo đúng yêu cầu thuế và kế toán
 • - Kiểm tra, kiểm soát việc ghi nhận chi phí, đảm bảo chi phí ghi nhận đúng và đủ theo yêu cầu thuế và kế toán
 • - Đảm bảo ghi nhận đúng và đủ công nợ phải trả, thường xuyên đối chiếu với đối tác và các bên liên quan
 • - Phụ trách theo dõi quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ, các chi phí trả trước, trích trước
 • - Kiểm tra việc ghi nhận thuế đầu vào, đảm bảo ghi nhận đúng và đủ theo quy định
 • - Cung cấp dữ liệu kế toán, báo cáo theo yêu cầu
 • - Phối hợp và hỗ trợ các thành viên khác trong team nhằm đảm bảo hoạt động chung
 • - Làm việc với các bên liên quan khi có yêu cầu về đối chiếu, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán
 • - Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • - Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc ngành kế toán,kiểm toán, tài chính
 • - Kinh nghiệm ít nhất 3 năm về thanh toán, công nợ
 • - Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm, có tinh thần làm việc nhóm
 • - Chịu được áp lực công việc
 • - Thành thạo vi tính văn phòng
 • - Ưu tiên ứng viên đã từng sử dụng ERP Microsoft Dynamic Navision

Thông tin liên hệ : 0938.47.99.72 ( Hot line tuyển dụng )

Email : hr@vascara.com / nhansu@vascara.com