Đã rất lâu rồi, không có thời gian tụ tập với lũ bạn vì bộn bề công việc và những kế hoạch khác. Thật sự rất nhớ những khoảng thời gian trước đây, khi vô lo vô nghĩ, không phải bận tâm những điều khác nữa. Thật sự rất nhớ!