Sự lãng mạn không đến từ những điều cao xa mà ở chính những hành động thường ngày, tuy đơn giản, nhỏ nhặt thôi. Nhưng những điều đó sẽ giúp chúng ta xích gần lại nhau hơn với những điều quan tâm như vầy nhé.