Balo BAC 0048

Mới đầu là định chọn một trong hai thôi, nhưng trái cũng thích mà phải cũng mê thì biết làm thế nào? Đành phải mua luôn cả hai chứ biết sao được, tốn tiền lắm nhưng coi như tự thưởng cho bản thân sau bao nhiêu ngày miệt mài cố gắng vậy.