Tạm thời gác mấy em guốc cao gót sang một bên để dành cho mấy nàng sandals lung linh mùa hè như vầy thôi. Nắng nóng mà phải di chuyển nhiều trên đôi giày gót nhọn thì quả là cực hình mà.