Ai đó đã từng nói một cô gái xinh đẹp nhất là khi tự tin và biết nắm giữ hạnh phúc của chính mình mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai. Mình sinh ra đâu phải để buồn, phải không nè.