Túi xách tay TXL 1204

Cũng không biết từ khi nào mình cuồng màu xanh này kinh khủng, tủ đồ mình giờ không biết bao nhiêu là món màu xanh này rồi. Nhưng đã không mua thì thôi, mỗi lần mua là phải mua cả bộ đã có túi thì sao có thể thiếu giày.