Con gái không cứ nhất thiết phải yểu điệu, bánh bèo, bởi vì mỗi người đều có một cá tính riêng. Tuy tôi không giỏi nhất nhưng tôi là duy nhất. Cứ sống thoải mái và tự tin thì mọi thứ sẽ đến một cách dễ dàng hơn là gồng mình để trở thành người khác.