Phụ nữ hiện đại thì sẽ tự mình quyết định cuộc sống của mình mà không nhất thiết phải chờ đợi đến ái đó mang đến hạnh phúc cho mình cả. Học cách sống độc thân, độc lập trước khi bắt đầu những mối quan hệ để mọi việc được suôn sẻ hơn trong cuộc sống nhé.