Niềm vui chuẩn bị đồ Tết đôi khi thật giản dị vì cứ mua những gì mình thích là đã thấy nôn nao rồi.