Hai chị em cách nhau mấy tuổi mà ai cũng hỏi có phải chị em sinh đôi không, vì hay mặc cùng style và mua nhiều đồ giống nhau nữa. Dù bây giờ chị ở xa mình, nhưng lâu ngày gặp lại, hai chị em vẫn chí chóe như ngày nào, nhưng vẫn thương nhau lắm.