Nỗ lực giảm cân để có thể khoe được vòng eo chưa đúng chuẩn này nhưng cũng tạm hài lòng với nó vậy. Có những thứ trong đời đâu thể mãi thuận theo ý mình được, mà phải biết hài lòng với nó để từ đó chúng ta sẽ biết cách trân trọng cuộc sống qua từng ngày.