Túi xách tay SAT 0112

Từ khi nào không nhớ nữa túi xách đã trở thành vật bất ly thân của mình, gì có thể không mang theo chứ túi xách là phải kè kè bên mình. Nay chiếc túi này còn ý nghĩa hơn vì là món quà cho dịp đặc biệt từ một người đặc biệt.