Túi đeo chéo SHO 0052

Trốn Sài Gòn, trốn cái hối hả, oi bức  thường ngày. Đôi lúc cũng nên tự thưởng cho mình những chuyến đi đến một thành phố xa lạ, làm quen những điều mới lạ. đi thật xa để trở về, để lấy lại năng lượng và sẵn sàng cho những dự định mới