Nắm tay em, em sẽ đưa anh đến mọi nơi hạnh phúc và luôn vui vẻ như vầy nhé. Hãy cứ bên nhau, đến khi nào hết duyên thì thôi anh nhé. Không phải là ở bên nhau bao lâu mà quan trọng là thời gian đó hạnh phúc như thế nào mà thôi.