Xanh xanh đỏ đỏ cho thỏa lòng em, hẳn là bao nhiêu năm nữa có trôi qua thì tình bạn của hai chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi đâu, bởi vì khi đã chân thành thì không phải sợ thời gian nữa đúng không bạn thân!