Lần đầu tiên được tặng túi xách, chứ trước giờ toàn là dùng balo thôi. Thay đổi phong cách trưởng thành hơn với sự bắt đầu một công việc mới, một trải nghiệm mới.