Trong một buổi chiều mưa Sài gòn lất phất có một cô gái tâm trạng không được vui và đã tự động viên, lên tinh thần cho mình bằng đôi giày màu đỏ yêu thích. Với những đôi giày cao gót thì chẳng bao giờ là đủ với một cô gái, ví dụ như mình chẳng hạn. Nhưng đôi khi cũng phải tự yêu lấy mình trước chứ nhỉ!