Hẹn hò trà sữa và được nhận quà của bạn thân khi chẳng vào dịp gì hết. Vậy mới nói, yêu thương đừng đợi thời điểm, hãy quan tâm mọi khi có thể