Sau này chúng ta rồi sẽ phải già, rồi bệnh tật, rồi ốm đau, nhưng những điều này đều không quan trọng bằng việc chúng ta vẫn sẽ ở bên cạnh nhau phải không!. Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là được cùng ai đó làm mọi việc mà không cần phải bận tậm suy nghĩ quá nhiều. Bởi vì có những điều bạn sẽ không thể quyết định được mà phải chấp nhận với thực tế, cho nên hãy để bản thân sống vui ngày hôm nay đã nhé!