Dành cho những khách hàng có mặt sớm nhất tại Winter Wonderland, duy nhất trong ngày đầu tiên.

2000 khách hàng đầu tiên đến sự kiện sẽ nhận được quà tặng trị giá lên đến 1.000.000 VNĐ.

Thời gian bắt đầu nhận quà tặng: từ 9:00 sáng 10/12/2015
Thời gian kết thúc: khi hết số lượng quà tặng