Chỉ diễn ra duy nhất 02 giờ từ 18h00 - 20h00 ngày 11/12/2015, với các sản phẩm được bán đồng giá với mức giá đặc biệt.
Đồng giá tất cả các sản phẩm từ 90.000VNĐ, 110.000VNĐ, 130.000VNĐ, 150.000VNĐ, 180.000VNĐ, 220.000VNĐ .
Nhanh tay để sở hữu những sản phẩm đẹp nhất từ Vascara bạn nhé!