Hồng nữ tính hay xanh mạnh mẽ? Mình mua luôn cả hai, hồng cho mình và xanh cho nhỏ bạn “cạ cứng” của mình. Hai đứa tuy khác nhau nhưng không vì thế mà lạc mất nhau đâu nhé.