Đơn giản nhưng không có nghĩa là bình thường, nhạt nhòa đâu nhé. Một chút sắc trắng cho đời thêm tươi sáng để những ngày mưa không ảm đạm nữa. Hãy yêu màu trắng vì biết đâu có một ngày bạn sẽ cần nó để cân bằng cảm xúc lại đấy.