Chào tháng 5 – tháng của những nỗi nhớ, những ngày xa anh. Mong ai đó luôn giữ sức khỏe, được bình yên và nhiều may mắn nhé. Đừng quên nơi đây vẫn còn người đợi anh trở về