Khoảnh khắc chụp lén nhỏ bạn thân, trông nó cứ như đang buồn lắm ấy, nhưng thật ra là do mình kéo nó ra ngoài sớm quá, nên đói và bùn ngủ đấy mà. Thế nhưng mình vẫn thấy nhỏ thật dễ thương trong mắt mình đấy.