Mỗi khi buồn, mình thường không thích làm phiền bạn bè nên cố gắng tự mình vượt qua mọi chuyện. Tuy rằng có chút không thoải mái nhưng như thế còn hơn là phải làm phiền đến người khác lo lắng thay cho mình.